Czym zajmuje się tanatopraktor?

krzyż

Tanatopraktor to osoba, która zajmuje się balsamacją zwłok oraz przygotowaniem ciał do pochówku lub kremacji. Zawód ten może wydawać się nieco tajemniczy i nie każdy wie, jakie są jego dokładne obowiązki. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć czytelnikom specyfikę pracy tanatopraktora oraz omówić jego główne zadania.

Historia tanatopraktyki w Polsce

Tanatopraktyka pojawiła się w Polsce na początku XX wieku, jednak dopiero w ostatnich latach zaczęła być coraz bardziej popularna. Wcześniej tego typu usługi były rzadkością, a zwłoki zmarłych nie były poddawane specjalistycznym zabiegom balsamacyjnym. Obecnie tanatopraktorzy są coraz bardziej poszukiwani, szczególnie w kontekście rosnącej liczby kremacji oraz długotrwałych przewozów zwłok.

Kształcenie i umiejętności tanatopraktora

W Polsce istnieje kilka ośrodków, które oferują takie szkolenia, a ich ukończenie pozwala na uzyskanie certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu. Ważnym aspektem pracy tanatopraktora jest również posiadanie odpowiednich umiejętności manualnych oraz estetycznych, które pozwalają na właściwe przygotowanie ciała zmarłego do pochówku i kremacji. Tanatopraktor musi być również osobą empatyczną i wrażliwą na potrzeby rodziny zmarłego, gdyż często pełni rolę doradcy i wsparcia dla osób pogrążonych w żałobie.

Zadania tanatopraktora

Głównym zadaniem tanatopraktora jest balsamacja zwłok, która polega na zastosowaniu specjalistycznych technik i preparatów chemicznych, mających na celu zahamowanie procesów rozkładu oraz przywrócenie naturalnego wyglądu ciała. W tym celu tanatopraktor wykonuje zabiegi takie jak drenowanie płynów ustrojowych, zamiana krwi na środki konserwujące czy też zamknięcie ust i oczu zmarłego.

Kolejnym ważnym zadaniem tanatopraktora jest przygotowanie ciała do ekspozycji w trumnie. W tym celu stosuje się makijaż oraz ubiera się zmarłego w odpowiednie stroje. Tanatopraktor dba również o to, aby ciało było odpowiednio ułożone w trumnie, tak aby rodzina mogła się pożegnać z bliską osobą w godny sposób.

W przypadku kremacji tanatopraktor odpowiada za przygotowanie zwłok do spopielania. W tym celu wykonuje się m.in. usunięcie wszelkich implantów medycznych oraz ewentualne zamocowanie identyfikatora na ciele zmarłego.