Kto i na jakich zasadach może transportować zwłoki?

transport zwłok

Transport zwłok to nieodłączny element procesu pożegnania bliskiej osoby, który wiąże się z koniecznością przestrzegania określonych procedur i przepisów. W Polsce istnieją jasne zasady dotyczące transportu zwłok, które muszą być przestrzegane przez odpowiednie podmioty. W artykule przedstawimy, kto może przeprowadzać transport zwłok oraz jakie są zasady tego procesu.

Kto może transportować zwłoki w Polsce?

Transport zwłok może być przeprowadzony wyłącznie przez przedsiębiorstwa posiadające stosowne uprawnienia i licencje, które są nadawane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Firmy te muszą spełniać szereg wymogów, takich jak posiadanie odpowiedniego sprzętu, kwalifikacji pracowników oraz przestrzeganie norm sanitarnych i higienicznych. Transport zwłok w Lublinie nie jest więc usługą, którą można zlecić dowolnej firmie transportowej, lecz jedynie specjalistycznym przedsiębiorstwom świadczącym usługi pogrzebowe.

Jakie są zasady transportu zwłok na terenie Polski?

Transport zwłok na terenie Polski jest ściśle uregulowany przez prawo. Lekarz ma obowiązek wystawienia karty zgonu, która będzie podstawą do wydania aktu zgonu.

Następnie zwłoki muszą zostać odpowiednio przygotowane do transportu. Obejmuje to między innymi umieszczenie ciała w worku foliowym lub kapsuły, która powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami.

Ważnym aspektem transportu zwłok jest również sposób przewozu. Ciało może być przewożone wyłącznie specjalistycznym pojazdem przeznaczonym do tego celu, który spełnia określone wymogi techniczne i sanitarne. Pojazd taki musi być wyposażony w izolowaną komorę ładunkową oraz chłodzenie, które zapewni odpowiednie warunki przechowywania zwłok podczas transportu.